پوشرنگ تمام پلاستیک

پوشرنگ تمام پلاستیکVS-100

پوشرنگ تمام پلاستیک والسپار ،100 درصد قابل شستشو بر پایه كوپليمر وینیل استات تولید شده است

اطلاعات بیشتر
پوشرنگ نیم پلاستیک

پوشرنگ نیم پلاستیکVS-101

پوشرنگ نیم پلاستیک والسپار، دارای پوشش بسیار بالا بر پایه كوپليمر وینیل استات تولید شده است

اطلاعات بیشتر
پوشرنگ نیم پلاستیک

پوشرنگ نیم پلاستیکVS-102

پوشرنگ نیم پلاستیک والسپار، پوشش بالا بر پایه كوپليمر وینیل استات تولید شده است

اطلاعات بیشتر
پوشرنگ نیم پلاستیک

پوشرنگ نیم پلاستیکVS-103

پوشرنگ نیم پلاستیک والسپار، پوشش خوب بر پایه كوپليمر وینیل استات تولید شده است

اطلاعات بیشتر

پوشش فوق العاده

کیفیت بالا

مقاومت در برابر پاشیدگی

حداکثر ماندگاری